Hakkımızda

Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı Temmuz 2010 yılında açılmıştır. Laboratuvarda insan bilişsel süreçlerinin (dikkat, bellek, yönetici işlevler ve üst-biliş gibi) davranışal, nöropsikolojik ve nörobiyolojik temellerini incelemeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Nörobiyolojik görüntüleme araştırmaları için laboratuvarda 32 kanallı dijital EEG/EP sistemi, kayıt ve analizler için STIM2, Scientific Grade Stimulus Generation ve Curry6 Multi Modal Neuro-Imaging yazılımları bulunmaktadır. Laboratuvarın sistemi ve işleyişi Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim süreçlerine doğrudan katkı yapmak üzere oluşturulmuştur.